کابینت آلمان بیانیه آمریکا اوباما دوشنبه

کابینت: آلمان بیانیه آمریکا اوباما دوشنبه آمریکایی دانشجویان میشل اوباما باراک اوباما دونالد ترامپ ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

یک ماهواره هواشناسی ژاپنی سال گذشته فیلمی از نحوه وقوع خورشیدگرفتگی در فضا گرفته بود که به مناسبت خورشیدگرفتگی آتی در آمریکا منتشر شد.

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

عبارات مهم : انتشار

یک ماهواره هواشناسی ژاپنی سال گذشته فیلمی از نحوه وقوع خورشیدگرفتگی در فضا گرفته بود که به مناسبت خورشیدگرفتگی آتی در آمریکا منتشر شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، روز دوشنبه، ۲۱ اوت، خورشیدگرفتگی کامل از نواری جغرافیایی از شمال غرب تا جنوب شرق آمریکا قابل مشاهده خواهد بود. سایر بخش های آمریکا شاهد گرفتگی نسبی خورشید به وسیله ماه خواهند بود.

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

کسوف یا خورشیدگرفتگی هنگامی که اتفاق می افتد که ماه از نگاه ناظر زمینی درست روبروی خورشید قرار می گیرد و صفحه آن را می پوشاند. تصادف مهم دیگری که این پدیده را ممکن می کند این است که قطر زاویه ای خورشید و ماه برابر هست. این تصادف اجازه می دهد که شاهد پدیده فوق العاده خورشیدگرفتگی کامل باشیم.

در لحظه خورشیدگرفتگی کامل آسمان و زمین تاریک است و حتی بعضی ستاره ها قابل مشاهده خواهند بود.

یک ماهواره هواشناسی ژاپنی سال گذشته فیلمی از نحوه وقوع خورشیدگرفتگی در فضا گرفته بود که به مناسبت خورشیدگرفتگی آتی در آمریکا منتشر شد.

مشاهده این پدیده از فضا هم جذابیت های خود را دارد به علاوه دید بهتری جهت فهم کامل از روند وقوع خورشیدگرفتگی می دهد.

سال گذشته ماهواره هواشناسی ژاپن موسوم به “هیماواری 8″(Himavari 8) موفق شد از روند شکل گیری کسوف به طور کامل با شرح تصویربرداری کند که حال این تصویرهای و فیلم به مناسبت خورشیدگرفتگی آتی در آمریکا انتشار یافته هست. این فیلم در کانال یوتیوب “اسکات مانلی” منجم انگلیسی انتشار یافته است.

همانطور که در ویدئو مشاهده می شود با عبور ماه از برابر خورشید بخش بزرگی از اقیانوس آرام در تاریکی فرو می رود.

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

حرکت ماه براساس این تصویر از پایین سمت چپ به سمت اوج سمت راست بوده است.

یک ماهواره هواشناسی ژاپنی سال گذشته فیلمی از نحوه وقوع خورشیدگرفتگی در فضا گرفته بود که به مناسبت خورشیدگرفتگی آتی در آمریکا منتشر شد.

این خورشیدگرفتگی در اندونزی به صورت کامل دیده شده است و در استرالیا و مالزی به صورت جزئی مشاهده شد.

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

خورشیدگرفتگی دوشنبه در انگلیس نیز به صورت جزئی قابل مشاهده خواهد بود و حدود 10 درصد از سطح خورشید در انگلیس پوشانده می شود. این کسوف 40 دقیقه ادامه خواهد داشت.

واژه های کلیدی: انتشار | آمریکا | خورشید | مشاهده | انتشار تصویر | خورشیدگرفتگی | اخبار علمی و آموزشی

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

انتشار تصویرهای نحوه وقوع خورشیدگرفتگی از فضا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs